THIOUREA 99

–         Kích thích ra hoa nhiều và mập hoa

–         Ra hoa liên tục , không cách niên, cách vụ

–         Chống rụng hoa, tăng đậu trái

–         Chống chai đầu hoa, nghẹn hoa

 

Chat Zalo
0906639389