XỔ LÁ THUỴ SỸ

* Rụng lá theo ý muốn

* Không ảnh hưởng hoa và trái non

* Kích thích ra hoa đồng loạt – không suy cây

* Đậu trái nhiều – Tăng năng suất tối đa

Chat Zalo
0906639389