NITRO WIN

Đâm đọt mạnh, ra chòi mạnh, dày lá, xanh mướt

Siêu đẻ nhánh, ra rễ mạnh, phục hồi cây, siêu tăng trưởng

Chat Zalo
0906639389