RA HOA THỤY SỸ

Kích ra hoa đồng loạt, vọt hoa

Dưỡng mập bông, chống khô bông              

Hoa mập khỏe, đậu trái nhiều, xử lý ra hoa nghịch vụ

Chat Zalo
0906639389