10 – 60 – 10

Siêu tạo mầm hoa – ra hoa theo ý muốn

* Kích thích ra hoa đồng loạt – vọt hoa

* Dưỡng mập bông – chống khô bông

* Hoa mập khoẻ – tược dài – đậu trái nhiều

 

Chat Zalo
0906639389