M K P

– GIÚP LÁ NON MAU THÀNH THỤC – ỨC CHẾ SINH LÝ

– XỬ LÝ RA HOA TRÁI VỤ – TẠO MẦM HOA – CHỐNG RỤNG TRÁI NON

– CỨNG CHẶN – CHẶN ĐỌT

– TĂNG THỤ PHẤN – ĐẬU TRÁI – LÀM DAI CUỐN HOA

Chat Zalo
0906639389