TRỘI HỘT XANH NỤ

* Dưỡng cuống hoa tươi

* Chống khô bông – đen bông

* Lên hột nhanh – xanh nụ hoa

* Cho nhiều hoa cái – thụ phần tốt

* Hạn chế anh hưởng do mưa đêm

Chat Zalo
0906639389