KALIBO SỮA

–         Cứng cây , chống đổ ngã, kích thích trổ bông

–         Vô gạo cực nhanh – to chắc hạt – hạt sáng bóng

–         Chín đồng loạt – lá xanh mướt

–         Tăng năng suất – hạn chế lem lép hạt

Chat Zalo
0906639389