PHÂN BÓN CHUYÊN CANH-CÂY MẬN

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 200g Super Humic TS hòa nước ( 30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 20-30 ngày sau rải lại).

-Phun qua lá: Dùng 250ml Nitro Win  +200 lít nước (cách 7-10 ngày). Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ  để phòng bệnh cho cây.

Xử lý ra hoa

– Rải gốc tạo mầm: Lân 96 (bột) + super Lân + Kali muối ớt

– Phun qua lá:Lần 1: Phun Paclo Thụy Sỹ 20VPS+ Lân 96 (dạng lỏng)+ 10-60-10.Lần 2: giảm lại 1/2 liều của lần 1.Nên tạo mầm 2 lần trở lên để đạt hiệu quả. Khi lá chuyển lụa, xiết nước 30-35 ngày. Khi cây nứt mắt cua dùng Ra hoa TS+ 10-60-10 TS để kích thích hoa nhiều và đồng loạt,(nếu hoa ra chưa nhiều có thể phun thêm lần nữa)

Bón thúc nuôi trái

Rải gốc: NPK 20-20-15,(20-25 ngày/ lần).Tưới gốc: Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ/Xô Super Bioking Thụy sỹ+200g Super Humic hòa nước (25-30 gốc),[10-14 ngày/lần]

+ Phun trên lá:

Giai đoạn 1: Khi sạch nhụy 3-5 ngày dùng  Bowin+ Canxi Bo Kẽm

Giai đoạn 2: Khi trái mới vô thịt nhỏ: Phun Viên Sủi 32T/ 500T

Giai đoạn 3: Trái ửng đỏ, vô nhiều thịt: Phun Kaliwin/Lớn trái mận+ Viên Sủi 32T/ 500T

Giai đoạn 4 :Trước thu hoạch 7-10 ngày: Phun Lên màu- Lớn trái + Canxibo Win

Lưu ý: thường xuyên phun ngừa thuốc sâu để hạn chế sâu đục trái và ruồi đục trái gây hại trên trái mận.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI:

 

–        Nhện đỏ: dầu khoáng  +Pyridaben

–        Bọ trĩ: gốc Fipronil, Abamectin + Matrine

–        Rệp sáp: Gốc Chlorpyrifos Ethyl

–        Rùi đục trái: Gốc Phenthoate + Fenobucarb, Cypermethrin

–        Đốm lá, mắt cua: đồng đỏ Thụy Sỹ+ gốc Mancozeb

–        Thán thư: đồng đỏ Thụy Sỹ+ gốc ( Propineb, Mancozeb..)

–        Thối trái do vi khuẩn: Đồng đỏ Thụy Sỹ+( Kasuran, Kasumin..)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0906639389