PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY CAM SÀNH

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY CAM SÀNH

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

-Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ/Xô TSC9999 + 200g Super Humic TS hòa nước (30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 20-30 ngày sau rải lại).

-Phun qua lá: Dùng 250ml Nitro Win +200 lít nước (cách 7-10 ngày).Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ để phòng bệnh cho cây.

Xử lý ra hoa

Cam sành tăng giá, thương lái tranh mua

Khi thấy lá cây chuyển lụa dùng 500-700g super Lân+ Lân 96 bột rải gốc. Sau đó tiến hành xiết nước 20-25 ngày. Trong khi đó

+ Phun lá: 500ml Lân 96 + 500g MKP + 500g 7-5-44 + 200 lít nước ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày). Khi thấy xào lá cuống kèn thì tưới nước lại

+ Phun lá: 500ml Lân 96 + 500g 10-60-10 Thụy Sỹ + 500g MKP+ 200-220 lít nước (tạo mầm lần 2). Khi lá bắt đầu rụng

+ Phun: Rụng lá Thụy Sỹ (để cây rụng từ 30-40% lá dùng chai 250ml/200- 220 lít nước).Sau khi xổ lá 3-7 ngày, dùng 250ml Ra hoa Thụy Sỹ + 10-60-10 + 1 viên sủi 500T +200 lít nước ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày).

Lưu ý: Sau khi ra hoa nên bổ sung 250ml Bo Win+ Canxi Bo + 200 lít Nước để tăng đậu trái và hạn chế rụng trái non ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày)

Bón thúc nuôi trái

Rải gốc: Dùng 300g NPK 20-20-15 rải vào gốc, định kỳ 10-20 ngày/lần.

-Tưới gốc: Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 200g Humic Thụy Sỹ hòa nước (25-30 gốc), định kỳ 10-14 ngày/lần.

+Công thức 1: Dùng 500ml Lớn trái TS+ 250ml Canxibo Win hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều tán lá.

+Công thức 2: Dùng 500ml Lớn trái TS + 1 Viên Sủi Thụy Sỹ 500T hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều tán lá.

Lưu ý: Luân phiên 2 công thức trên giúp trái to, sáng bóng, chống tình trạng rỗng ruột, nặng ký, vị thanh. Có thể kết hợp 250ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ vào 1 phuy 200 lít để phòng bệnh.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

-Đốm nâu: gốc Emamectin benzoate, gôc Abamectin.

-Tuyến trùng: Carbosunfan,Ethoprophos

– -Bệnh héo rũ: thuốc gốc trichoderma

-Vàng lá gân xanh( greening): phun ngừa rầy chổng cánh

-Ghẻ nhám:Đồng đỏ Thụy Sỹ+ gốc sunful, Benomyl…

-Nấm bồ hông: Đồng đỏ Thuy Sỹ+ thuốc nấm

-Xì mủ vàng lá thối rễ: đồng đỏ+ Rildomil,aliete..

-Thán thư: gốc metalaxyl, azoxystrobin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0906639389