CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Thống kê

213989
Số người đang online 1
Số truy cập hôm nay 45
Số truy cập tháng này 9823

Dịch

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  27/9/2021
Giờ:
clock

Like facebook

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY THANH LONG

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY THANH LONG

Kiến thiết cơ bản

-Xử lí đất: Rải vôi phơi ải( 10-15 ngày)àdùng 5kg phân chuồng+0,5-1kg hữu cơ vi sinh + 10g Diazan(Vibasu)+ 20g Super Humic à đặt hom giống.

-Sau khi hom bén rễ 

Tưới gốc:dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ/Super Bioking TS + 200g Super Humic TS [hòa nước tưới 40-60 gốc] (15-20 ngày/lần).

Rải gốc: 30-40 ngày sau trồng, dùng 50-100g NPK 20-20-15/ 1 gốc ( sau 20-30 ngày rải lại).

+Phun: Dùng 250ml Nitro Win+ 250ml Bo Kẽm TS + 200 lít nước ( cách nhau 7-10 ngày) 

àCó thể cộng Đồng Đỏ Thụy Sỹ để phòng bệnh.

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

-Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ/Super Bioking+200g Super Humic TS hòa nước ( 30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 15-20 ngày sau rải lại)

-Phun: Dùng 250ml Nitro Win (Bung Đọt) + 300ml Bo Kẽm Thụy Sỹ+200 lít nước (cách 7-10 ngày). Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ  để phòng bệnh cho cây.

Xử lý ra hoa

Có nhiều biện pháp xử lý ra hoa nghịch vụ nhưng biện pháp thắp đèn là hiệu quả nhất. Thời gian thắp sáng liên tục từ 12-20 ngày tùy điều kiện ,kéo dài từ 10-12 tiếng. Sau khi ngưng thắp đèn để tăng khả tăng ra hoa tạo mầm thêm cử 2.

Trước khi thắp đèn khoảng 1 tuần nên sử dụng Lân 96 bột + 10-60-10 + Kali(bao) trộn chung và rải 100-200g/ gốc để đạt được tỉ lệ ra hoa cao nhất

Bón thúc nuôi trái

Rải gốc: Dùng 300g NPK 20-20-15 rải vào gốc, định kỳ 10-15 ngày/lần.

 

-Tưới gốc: Dùng 1kg Xô TSC9999( XÔ SIÊU LỚN TRÁI) + 200g Humic Thụy Sỹ hòa nước (25-30 gốc), định kỳ 10-14 ngày/lần.

+Công thức 1: Dùng 500ml Lớn trái TS+ 250ml Canxibo Win hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều 

 

+Công thức 2: Dùng 500ml Lớn trái TS + 1 Viên Sủi Thụy Sỹ 500T hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều.

 

LƯU Ý: LUÂN PHIÊN 2 CÔNG THỨC TRÊN GIÚP TRÁI TO, SÁNG BÓNG, CHỐNG TÌNH TRẠNG RỖNG RUỘT, NẶNG KÝ, VỊ THANH. CÓ THỂ KẾT HỢP 250ML ĐỒNG ĐỎ THỤY SỸ VÀO 1 PHUY 200 LÍT ĐỂ PHÒNG BỆNH 

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

-        Kiến: sử dụng thuốc gốc Diazinol  

-        Rầy mềm, bọ xít:  thuốc gốc Thiamethoxam, methidathion

-        Rệp sáp: gốc Chlorpyrifos ethyl

-        Ruồi đục trái:  gốc Phenthoate + Fenobucarb, Cypermethrin..

-        Thối cành, nám cành: Đồng đỏ Thụy Sỹ + thuốc gốc(probineb,zineb..)

-        Đốm  nâu thân, cành: đồng đỏ Thụy Sỹ +  thuốc gỗc Probin + mancozeb..

-        Đốm trắng ( tác kè):  Đồng đỏ Thụy Sỹ + thuốc gôc mancozeb + probiconazole

BÀI VUỐT TAI ( THAM KHẢO)

Bài 1: 1 chai thái xanh hoặc thái vàng , 2v sủi 500t. vuốt 2 lần . lần 1: trái 17 ngày ,  lần 2:  cách lần thứ 1 khoảng 7 ngày.

 Bài 2: 800g nước , 200g nước , 4v ga3 thuỵ sỹ , 2v canxi bo ga3 , 8 gói mỉrac , 6 gói tai voi , 2 chai poli 2 , 2c vsl3 , 1 gói siêu nặng ký , 1 gói xanh tai dày tai , 2 gói combi , 1 gói vuốt tai hoàn hảo.