CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Thống kê

214033
Số người đang online 1
Số truy cập hôm nay 89
Số truy cập tháng này 9867

Dịch

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  27/9/2021
Giờ:
clock

Like facebook

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY SẦU RIÊNG

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY SẦU RIÊNG

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

-Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 200g Super Humic TS hòa nước ( 30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 20-30 ngày sau rải lại).

-Phun qua lá: Dùng 250ml Nitro Win  +200 lít nước (cách 7-10 ngày). Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ  để phòng bệnh cho cây.

Xử lý ra hoa

Khi cơi đọt thứ 2 chuyển lụa thì tiến hành xử lý cho cây ra hoa. 

-Bước đầu sử dụng MKP + Lân 96 + 7-5-44 ( 2 lần cách nhau 7 ngày) phun ướt toàn lá, khoảng 15 ngày sau tưới Paclo Thụy Sỹ 20 VPS với liều lượng 80 – 120g/8 lít đều tán cây,kết hợp với đậy nylon trên mặt liếp và rút nước trong mương khô kiệt. Thời gian bắt đầu ra hoa sau khi được kích thích từ 20 – 30 ngày nếu được đậy gốc và xiết nước tốt. Cần chấm dứt quá trình kích thích ra hoa khi thấy mầm hoa xuất hiện. Dỡ nylon đậy mặt liếp, bón phân NPK 15-15 -15 với liều lượng 1- 1,5kg/cây để thúc mầm hoa phát triển.

-Phun qua lá: 10-60-10 + Lân 96 + MKP phun 2 lần cách nhau 10-15 ngày để phân hóa mầm hoa, khi mầm hoa (mắt cua) bắt đầu xuất hiện phun Viên Sủi 500T + Lân 96 + Ra hoa Thụy Sỹ để kích ra hoa đồng loạt.

Lưu ý: Sau khi ra hoa nên bổ sung 250ml Bo Win để tăng đậu trái và hạn chế rụng trái non phun 2 lần cách nhau 7-10 ngày.

Bón thúc nuôi trái

 

-Tưới gốc:Sau khi cây đậu trái, dùng 1,5-2kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ +300g Humic Thụy Sỹ hòa nước tưới cho 1000m2, (5-7 ngày/lần)

-Phun qua lá:

*Công thức 1: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 1/6 viên sủi 32T/500T

*Công thức 2: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 25ml CanxiBo win

Lưu ý: Luân phiên 2 công thức trên giúp trái to, sáng bóng, chống tình trạng rỗng ruột, nặng ký, vị thanh. Có thể kết hợp 250ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ vào 1 phuy 200 lít để phòng bệnh.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH


-Sâu ăn lá, sâu bầy: sử dụng gốc thuốc Abamectin+Matrine,     Emamectin benzoate, Fipronil...

-Tuyến trùng: Carbosunfan,Ethoprophos

Bệnh héo rũ: thuốc gốc trichoderma 

-Thán thư: gốc metalaxyl, azoxystrobin

-Lở cổ rễ, chết cây con: Đồng đỏ+ gốc thuốc (Mancozeb, Carbendazim...)

-Chạy dây, chết nhanh, héo xanh: Đồng đỏ+ Alietet hoặc Rildomil tưới vào đất tưới khi trồng và định kỳ 7-10 ngày/lần.