CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Thống kê

214059
Số người đang online 1
Số truy cập hôm nay 115
Số truy cập tháng này 9893

Dịch

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  27/9/2021
Giờ:
clock

Like facebook

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY MẪN CẦU

 

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH-CÂY MẪN CẦU

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

-Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 200g Super Humic TS hòa nước ( 30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 20-30 ngày sau rải lại).

-Phun qua lá: Dùng 250ml Nitro Win  +200 lít nước (cách 7-10 ngày). Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ  để phòng bệnh cho cây.

Bón thúc tạo mầm hoa

-Tưới gốc: Khi cây chuẩn bị ra hoa dùng Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + Humic Thụy Sỹ + Lân 96 (bột) hòa nước tưới cho 1000m2, (3-5 ngày/lần)

-Phun qua lá: Để hình thành mầm hoa nhiều, tăng tỷ lệ hoa cái và hoa lưỡng tính dùng 15ml Ra hoa Thụy Sỹ/16 lít nước phun cách nhau 7-10 ngày/lần

Lưu ý: thường xuyên phun Bo-Kẽm Thụy Sỹ để dưỡng bộ lá dưa hấu luôn xanh, tăng khả năng quang hợp, cây phát triển tốt. Sau khi cây ra hoa kết hợp phun 15-20ml Bo- Win để nụ to, dễ chấm nụ, tăng phấn hoa, đậu trái nhiều, trái không dị tật.

Bón thúc nuôi trái

 

-Tưới gốc:Sau khi cây đậu trái, dùng 1,5-2kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ +300g Humic Thụy Sỹ hòa nước tưới cho 1000m2, (5-7 ngày/lần)

-Phun qua lá:

*Công thức 1: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 1/6 viên sủi 32T/500T

*Công thức 2: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 25ml CanxiBo win

Lưu ý: Luân phiên 2 công thức trên giúp trái to, sáng bóng, chống tình trạng rỗng ruột, nặng ký, vị thanh. Có thể kết hợp 250ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ vào 1 phuy 200 lít để phòng bệnh.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH


-Sâu ăn lá, sâu bầy: sử dụng gốc thuốc Abamectin+Matrine,     Emamectin benzoate, Fipronil...

-Tuyến trùng: Carbosunfan,Ethoprophos

Bệnh héo rũ: thuốc gốc trichoderma 

-Thán thư: gốc metalaxyl, azoxystrobin

-Lở cổ rễ, chết cây con: Đồng đỏ+ gốc thuốc (Mancozeb, Carbendazim...)

-Chạy dây, chết nhanh, héo xanh: Đồng đỏ+ Alietet hoặc Rildomil tưới vào đất tưới khi trồng và định kỳ 7-10 ngày/lần.