CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Thống kê

214007
Số người đang online 1
Số truy cập hôm nay 63
Số truy cập tháng này 9841

Dịch

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  27/9/2021
Giờ:
clock

Like facebook

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY DƯA HẤU

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH-CÂY DƯA HẤU

Thời kỳ kinh doanh

-Sau khi cày lại đất,phơi ải.Dùng 50-100kg vôi bột + 200g Basudin rải đều mặt líp.Tưới Đồng Đỏ Thụy Sỹ + Aliette vào đất trước khi trồng để phòng ngừa bệnh chạy dây,chết cây con, thối rễ...

Bón lót:[Phân dùng cho 1000m2].Dùng 15-30kg NPK 20-20-15+ 50-100kg hữu cơ vi sinh + 50kg Super lân +1kg Humic Thụy Sỹ rải đều vào hàng đã rạch trước đó.Sau đó tiến hành trồng cây.

Bón thúc tăng trưởng:Khi dây bén rễ 

*Tưới gốc: Dùng 500g Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 250g Humic Thụy Sỹ hòa vào tưới đều cho 1000m2, định kì 3-5 ngày/lần.

*Phun qua lá: Dùng 10ml Nitro Win + 5-7ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ/16 lít, (3-5 ngày/lần).

Bón thúc tạo mầm hoa

-Tưới gốc: Khi cây chuẩn bị ra hoa dùng Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + Humic Thụy Sỹ + Lân 96 (bột) hòa nước tưới cho 1000m2, (3-5 ngày/lần)

-Phun qua lá: Để hình thành mầm hoa nhiều, tăng tỷ lệ hoa cái và hoa lưỡng tính dùng 15ml Ra hoa Thụy Sỹ/16 lít nước phun cách nhau 7-10 ngày/lần

Lưu ý: thường xuyên phun Bo-Kẽm Thụy Sỹ để dưỡng bộ lá dưa hấu luôn xanh, tăng khả năng quang hợp, cây phát triển tốt. Sau khi cây ra hoa kết hợp phun 15-20ml Bo- Win để nụ to, dễ chấm nụ, tăng phấn hoa, đậu trái nhiều, trái không dị tật.

Bón thúc nuôi trái

 

-Tưới gốc:Sau khi cây đậu trái, dùng 1,5-2kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ +300g Humic Thụy Sỹ hòa nước tưới cho 1000m2, (5-7 ngày/lần)

-Phun qua lá:

*Công thức 1: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 1/6 viên sủi 32T/500T

*Công thức 2: Dùng 25ml Lớn trái Thụy Sỹ + 25ml CanxiBo win

Lưu ý: Luân phiên 2 công thức trên giúp trái to, sáng bóng, chống tình trạng rỗng ruột, nặng ký, vị thanh. Có thể kết hợp 250ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ vào 1 phuy 200 lít để phòng bệnh.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH


-Sâu ăn lá, sâu bầy: sử dụng gốc thuốc Abamectin+Matrine,     Emamectin benzoate, Fipronil...

-Tuyến trùng: Carbosunfan,Ethoprophos

Bệnh héo rũ: thuốc gốc trichoderma 

-Thán thư: gốc metalaxyl, azoxystrobin

-Lở cổ rễ, chết cây con: Đồng đỏ+ gốc thuốc (Mancozeb, Carbendazim...)

-Chạy dây, chết nhanh, héo xanh: Đồng đỏ+ Alietet hoặc Rildomil tưới vào đất tưới khi trồng và định kỳ 7-10 ngày/lần.