CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Tìm kiếm

Sản phẩm xem nhiều

Thống kê

213999
Số người đang online 1
Số truy cập hôm nay 55
Số truy cập tháng này 9833

Dịch

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  27/9/2021
Giờ:
clock

Like facebook

PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY CAM SÀNH

                             PHÂN BÓN CHUYÊN CANH CÂY CAM SÀNH

Thời kỳ kinh doanh

Bón phục hồi sau thu hoạch

-Tưới gốc:Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ/Xô TSC9999 + 200g Super Humic TS hòa nước (30-35 gốc),15-20 ngày/lần.

-Rải gốc:Dùng 200-300g NPK 20-20-15/1 gốc ( 20-30 ngày sau rải lại).

-Phun qua lá: Dùng 250ml Nitro Win +200 lít nước (cách 7-10 ngày).Có thể kết hợp với Đồng Đỏ Thụy Sỹ  để phòng bệnh cho cây.

Xử lý ra hoa

Khi thấy lá cây chuyển lụa dùng 500-700g super Lân+ Lân 96 bột rải gốc. Sau đó tiến hành xiết nước 20-25 ngày. Trong khi đó

+ Phun lá: 500ml Lân 96 + 500g MKP + 500g 7-5-44 + 200 lít nước ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày). Khi thấy xào lá cuống kèn thì tưới nước lại 

+ Phun lá: 500ml Lân 96 + 500g 10-60-10 Thụy Sỹ + 500g MKP+ 200-220 lít nước (tạo mầm lần 2). Khi lá bắt đầu rụng

+ Phun:  Rụng lá Thụy Sỹ (để cây rụng từ 30-40% lá dùng chai 250ml/200- 220 lít nước).Sau khi xổ lá 3-7 ngày, dùng 250ml Ra hoa Thụy Sỹ + 10-60-10 + 1 viên sủi 500T +200 lít nước ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày).

Lưu ý: Sau khi ra hoa nên bổ sung 250ml Bo Win+ Canxi Bo + 200 lít Nước để tăng đậu trái và hạn chế rụng trái non ( 2 lần cách nhau 7-10 ngày)

 

Bón thúc nuôi trái

Rải gốc: Dùng 300g NPK 20-20-15 rải vào gốc, định kỳ 10-20 ngày/lần.

 

-Tưới gốc: Dùng 1kg Xô 20-20-20 Thụy Sỹ + 200g Humic Thụy Sỹ hòa nước (25-30 gốc), định kỳ 10-14 ngày/lần. 

+Công thức 1: Dùng 500ml Lớn trái TS+ 250ml Canxibo Win hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều tán lá.

 

+Công thức 2: Dùng 500ml Lớn trái TS + 1 Viên Sủi Thụy Sỹ 500T hòa vào 1 phuy 200 lít phun ướt đều tán lá.

 

Lưu ý: Luân phiên 2 công thức trên giúp trái to, sáng bóng, chống tình trạng rỗng ruột, nặng ký, vị thanh. Có thể kết hợp 250ml Đồng Đỏ Thụy Sỹ vào 1 phuy 200 lít để phòng bệnh.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

 

-Đốm nâu: gốc Emamectin benzoate, gôc Abamectin.

-Tuyến trùng: Carbosunfan,Ethoprophos

- -Bệnh héo rũ: thuốc gốc trichoderma

-Vàng lá gân xanh( greening): phun ngừa rầy chổng cánh

-Ghẻ nhám:Đồng đỏ Thụy Sỹ+ gốc sunful, Benomyl…

-Nấm bồ hông: Đồng đỏ Thuy Sỹ+ thuốc nấm

-Xì mủ vàng lá thối rễ: đồng đỏ+ Rildomil,aliete..

-Thán thư: gốc metalaxyl, azoxystrobin